Α’ Τρίμηνο-Αυχενική Διαφάνεια

Αυχενική διαφάνεια είναι η υπερηχογραφική εμφάνιση υποδόριου συσσωρευμένου υγρού πίσω από τον εμβρυικό αυχένα κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης σε όλα τα έμβρυα. Το μέγεθος της εμβρυικής αυχενικής διαφάνειας αυξάνει φυσιολογικά με την ηλικία κύησης (μήκος εμβρύου – CRL). Όσο μεγαλύτερη είναι η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος χρωμοσωμικών και δομικών ανωμαλιών στο έμβρυο.

Αυχενική διαφάνεια (εκατοστιαία θέση) Χρωμοσωμικές ανωμαλίες Εμβρυικός θάνατος Μείζονες ανωμαλίες Καρδιαγγειακές ανωμαλίες Έμβρυα υγειή/ ζώντα
<95th 0.2% 1% 1.5% 0.3% 97%
95th-99th 3.5% 1% 2.5% 0.5% 93%
3.5-4.4mm 20% 2.5% 10% 3% 70%
4.5- 5.4mm 33% 3.5% 20% 6.5% 50%
5.5- 6.4mm 50% 10% 25% 10% 30%

Αυτό το υπεηχογράφημα  πραγματοποιείται από 11 εβδομάδες και 1 ημέρα μέχρι 13 εβδομάδες και έξι ημέρες  (CRL 45mm – 84mm). Πραγματοποιείται συνήθως διακοιλιακά, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει η εξέταση διακολπικά.

Στόχοι του υπερηχογραφήματος

 • Καθορίζεται η ακριβής ηλικία κύησης:  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που δεν μπορούν να θυμηθούν την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου τους, έχουν ακανόνιστη έμμηνο ρύση, ή που έχουν συλλάβει ενώ  θηλάζουν ή αμέσως μετά τη διακοπή του αντισυλληπτικού χαπιού. Μετράμε το μέγεθος του εμβρύου και από αυτό υπολογίζουμε την πιθανή ημερομηνία τοκετού (40 εβδομάδες).
 • Η αξιολόγηση  τους κινδύνου για το σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες:  Κάθε γυναίκα θα πρέπει να λάβει μια εκτίμηση του ατομικού κινδύνου της για αυτήν την εγκυμοσύνη. Αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της μητέρας, τη μέτρηση δύο ορμονών στο αίμα της μητέρας και υπερηχογραφικούς δείκτες όπως η αυχενική διαφάνεια, το ρινικό οστό, η  ροή του αίματος μέσω της καρδιάς του εμβρύου και του φλεβώδους πόρου του εμβρύου (ένα μικρό αγγείο στο ήπαρ του εμβρύου). Οι γονείς θα λάβουν πλήρη παροχή συμβουλών σχετικά με τη σημασία αυτού του κινδύνου και τις διάφορες επιλογές για περαιτέρω δοκιμές.
 • Διάγνωση πολύδυμης κύησης: Περίπου το 2% των φυσικών συλλήψεων  και το 10% των IVF συλλήψεων οδηγούν σε πολύδυμη κύηση. Το υπερηχογράφημα μπορεί να καθορίσει αν και τα  δύο έμβρυα αναπτύσσονται κανονικά και αν τα μωρά μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα, που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθείται  η εγκυμοσύνη στενότερα.
 • Η διάγνωση ορισμένων μείζονων συγγενών ανωμαλιών: Σημαντικές ανωμαλίες μπορεί να είναι ορατές σε αυτή την ηλικία κύησης, αλλά το υπερηχογράφημα 20 εβδομάδων είναι επίσης απαραίτητο.
 • Η διάγνωση της πρόωρης αποτυχίας της εγκυμοσύνης (παλίνδρόμηση):  Δυστυχώς, το 2% των γυναικών που προσέρχονται για το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας διαπιστώνεται  ότι το έμβρυο έχει πεθάνει, συχνά αρκετές εβδομάδες πριν και χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα ζευγάρια θα λάβουν πλήρη παροχή συμβουλών ως προς τις πιθανές αιτίες αυτού του προβλήματος και τις επιλογές για τα επόμενα μέτρα που ενδέχεται να είναι αναγκαία.
 • Υπολογισμός ρίσκου εμφάνισης προεκλαμψίας και ενδομήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης του εμβρύου: Σε όλες τις ασθενείς στο τέλος της εξέτασης θα μετρηθεί η ροή αίματος στις μητριαίες αρτηρίες της μητέρας υπερηχογραφικά με την εξέταση Doppler. Το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής μπορεί να μας πει ποιες γυναίκες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουνε προεκλαμψία, κυρίως πριν τις 34 εβδομάδες, όπως επίσης ποια έμβρυα είναι σε κίνδυνο να παρουσιάσουν καθυστέρηση της ανάπτυξης τους στο τρίτο κυρίως τρίμηνο.
 • Υπολογισμός ρίσκου πρόωρου τοκετού: Σε όλες τις ασθενείς στο τέλος της εξέτασης εφόσον το επιθυμούν, θα μετρηθεί διακολπικά το μήκος του τραχήλου της μήτρας. Γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της κύησης, ο τράχηλος πρέπει να είναι μακρύς και κλειστός. Σε γυναίκες, που κατά την εξέταση έχουνε κοντό τράχηλο, αυξάνεται ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού. Η αντιμετώπιση σε αυτή την περίπτωση είναι ανάλογη του προβλήματος.

Εξατομικευμένος  κίνδυνος για το σύνδρομο Down

Η συντριπτική πλειοψηφία των μωρών είναι φυσιολογικά. Ωστόσο, όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν ένα μικρό κίνδυνο να γεννηθεί ένα παιδί με σωματική ή και διανοητική αναπηρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανωμαλία  οφείλεται σε χρωμοσωμική ανωμαλία όπως το σύνδρομο Down.

Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το έμβρυο έχει μια χρωμοσωμική ανωμαλία είναι μέσω μίας διαγνωστικής επεμβατικής εξέτασης, όπως η λήψη χοριακής λάχνης (CVS) ή η αμνιοπαρακέντηση. Ωστόσο, οι δοκιμές αυτές εμπεριέχουν τον κίνδυνο της αποβολής της τάξης του 1%.

Εναπόκειται σε εσάς και το σύντροφό σας για να αποφασίσετε εάν ή όχι ο κίνδυνος για το έμβρυο να  έχει χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αρκετά υψηλός ώστε να δικαιολογεί την επεμβατική δοκιμή. Ως κατευθυντήρια γραμμή, μια επεμβατική εξέταση συνήθως προσφέρεται εάν ο κίνδυνος για το σύνδρομο Down είναι 1 στα 300 ή παραπάνω.

Η πιο ακριβής μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου το έμβρυο να έχει σύνδρομο Down, διεξάγεται στις11-13 εβδομάδες και εξαρτάται από τα παρακάτω:

 1. Ηλικία της μητέρας
 2. Ποσότητα υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου (αυχενική διαφάνεια)
 3. Παρουσία ή απουσία του εμβρυϊκού ρινικού οστού
 4. Εμβρυϊκό  καρδιακό ρυθμό
 5. Τη ροή του αίματος μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς του εμβρύου
 6. Τη ροή του αίματος μέσω του φλεβώδους πόρου στο εμβρυϊκό ήπαρ
 7. Παρουσία ή απουσία οποιωνδήποτε δομικών ανωμαλιών
 8. Επίπεδο των δύο ορμονών (ελεύθερη β-hCG και PAPP-A) στο αίμα της μητέρας

Μετά το υπερηχογράφημα, επί τη βάσει όλων των ανωτέρω παραγόντων, ο εκτιμώμενος κίνδυνος για σύνδρομο Down θα συζητηθεί με σας. Μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να υποβληθείτε σε  μια επεμβατική διαγνωστική εξέταση.

Ανεξάρτητα από το αν έχετε αποφασίσει ή όχι να γίνει μια επεμβατική εξέταση, συνιστάται ένα αναλυτικό υπερηχογράφημα στις 20 εβδομάδες για να ελέγξουμε  για δομικές ανωμαλίες στο έμβρυο.

Μεθοδοι διαλογής πληθυσμού ΠΑ (%)
Mητρική ηλικία (ΜΗ)      30
MΗ και βιοχημικοί δείκτες στις 15–18 εβδομάδες      50–70
MΗ και εμβρυϊκή αυχενική διαφάνεια (ΑΔ) στις 11–13+6 εβδομάδες      70–80
MΗ, εμβρυϊκή ΑΔ, ελεύθερη β-hCG και PAPP-A στον ορό της μητέρας στις 11–13+6 εβδομάδες      85–90
MΗ, εμβρυϊκή ΑΔ και ρινικό οστό (ΡΟ) στις 11–13+6 εβδομάδες      90
MΗ, εμβρυϊκή ΑΔ, ΡΟ, ελεύθερη β-hCG και PAPP-A στον ορό της μητέρας στις 11–13+6 εβδομάδες      95

 

152 Comments

 1. Pingback:stromectol good for uti

 2. Pingback:stromectol 6mg buy online uk

 3. Pingback:humans antiparasitic stromectol trihydrate potassium antiparasitic

 4. Pingback:cost of ivermectin

 5. A fascinating discussion
  is worth comment. I think that you should write more on this topic,
  it might not be a taboo subject but generally people don’t
  discuss
  these topics. To the next!
  Many thanks!!

 6. Pingback:ivermectin solution

 7. Pingback:does stromectol kill pinworms

 8. Pingback:stromectol 50 mg

 9. Pingback:stromectol and head lice parasite

 10. Pingback:where to buy stromectol online

 11. Good day I am so excited I found your blog page, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the moment but I
  have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b. http://herreramedical.org/tadalafil

 12. Good day I am so excited I found your blog page, I really found you by error,
  while I was browsing on Digg for something else, Regardless I am
  here now and would just like to say thanks
  for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read through it all at the moment but I have
  saved it and also added your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  superb b. http://herreramedical.org/tadalafil

 13. Pingback:ivermectin use in usa

 14. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 15. Everything is very open with a precise clarification of the issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!|

 16. I’m not certain where you are getting your info, however great topic. I needs to spend a while studying much more or understanding more. Thanks for great information I used to be on the lookout for this info for my mission.|

 17. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.

  I’ve been using WordPress on several websites for about a year and
  am concerned about switching to another platform.

  I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated! http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-overdose.html

 18. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on several websites for about a year and am concerned
  about switching to another platform. I have heard good things
  about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated! http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-overdose.html

 19. I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m having some minor security problems with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?|

 20. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 21. Hello all, here every person is sharing such experience, so it’s fastidious to read this web site, and I used to pay a visit this blog all the time.|

 22. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 23. Pingback:ivermectin pills for humans oral

 24. Pingback:ivermectin humans

 25. Pingback:viagra men

 26. Pingback:viagra 250 mg

 27. Pingback:canadian pharmacies

 28. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

 29. Pingback:hydroxychloroquine canada for sale

 30. Pingback:stromectol pills for sale from mexico

 31. Pingback:generic tadalafil without prescription

 32. Pingback:tadalafil generico

 33. Pingback:buy sildenafil pills

 34. Pingback:viagra pills over the counter

Leave a Comment