Σύνδρομο Τurner

TURNER SYNDROME 45X

Πρόκειται για μια χρωμοσωμική ανωμαλία που συναντάται μόνο στο γυναικείο πληθυσμό. Σε ασθενείς με σύνδρομο Turner συνήθως λείπει ολόκληρο ή τμήμα του Χ χρωμοσώματος σε όλα ή σε μερικά από τα κύτταρα τους. Θεωρείται σποραδικό εύρημα και δε συνδέεται  με την αυξημένη ηλικία της μητέρας.

Συχνότητα:

 • 1:2500 γεννήσεις θηλέων νεογνών.
 • Μόνο το 1% των εμβρύων με σύνδρομο Turner επιβιώνουν ενδομήτρια.
 • Υπολογίζετε ότι σχεδόν το 50% έχει πλήρες έλλειψη 45Χ του  Χ χρωμοσώματος , 40% θα έχει μωσαϊκισμό  και ένα 10% θα έχει δομική ανωμαλία ενός εκ των δύο Χ χρωμοσωμάτων.

Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά:

 • Εμβρυϊκό  ύδρωμα.
 • Κυστικό ύδρωμα.
 • Κοντό μηριαίο οστό.
 • Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης.
 • Στένωση της αορτής.
 • Ανωμαλίες του νεφρικού συστήματος.

Χαρακτηριστικά ενηλίκων:

 • Κοντό ανάστημα (συνήθως 20 cm < μέσο όρο ).
 • Δυσγενεσία των γονάδων ( υπογονιμότητα ).
 • Χαρακτηριστικά κοντό και πλατύ λαιμό.
 • Λεμφοοίδημα.
 • Καρδιολογικές και νεφρολογικές παθήσεις.
 • Ενδοκρινολογικά προβλήματα.

Διαχείριση:

 • Αυξητική ορμόνη για τη βελτίωση του αναπνευστικού.
 • Μακροχρόνια ορμονική θεραπεία αποκατάστασης.

Διάγνωση:  

 • Υπερηχογραφικά ευρήματα
 • Επεμβατικός έλεγχος (CVS / αμνιοπαρακέντηση  -100% )
 • Εξέταση μητρικού αίματος  ( free call  DNA )

 

 

Leave a Comment