Tοξόπλασμα -TOXO

Τι είναι η τοξοπλάσμωση

Είναι ανθρωποζωονόσος που οφείλεται στο πρωτόζωο τοξόπλασµα gondii, µε κύριο ξενιστή τη γάτα και ενδιάµεσους ξενιστές τα βοοειδή, αιγοπρόβατα κ.α. Ο άνθρωπος µολύνεται από κατανάλωση µη καλά ψηµένου κρέατος που περιέχει τους τροφοζωίτες του παρασίτου ή από επαφή µε περιττώµατα γάτας που περιέχουν τις ωοκύστεις του. Στη µητέρα η λοίµωξη διαδράµει ασυµπτωµατικά στο 80% – 90% των περιπτώσεων. Στο κύηµα µεταδίδεται µόνο κατά το στάδιο της παρασιταιµίας της µητέρας. Η κάθετη µετάδοση είναι δυνατή σ’ όλη τη διάρκεια της κύησης, αλλά οι συνέπειες στο κύηµα είναι τόσο σοβαρότερες όσο νωρίτερα κατά την κύηση νοσήσει η µητέρα.

Συχνότητα εμφάνισης

20-25% του ενήλικου πληθυσμού παρουσιάζουν αντισώματα από παλαιά  λοίμωξη 0,5-1% περίπου των εγκύων γυναικών θα παρουσιάσουν πρόσφατη ενεργό λοίμωξη στην κύηση.

Τρόπος μετάδοσης

Άψητο ή όχι καλά ψημένο κρέας
Μολυσμένα λαχανικά και φρούτα
Επαφή με κόπρανα μολυσμένων γατών

Επίπτωση τοξοπλάσμωσης

Συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα ή σε αντίθετη περίπτωση η πάσχουσα μπορεί να παρουσιάσει κλινική εικόνα γρίπης.

Όταν κάποιος κολλήσει τοξοπλάσμωση, θεωρείται ότι λόγω ανάπτυξης αντισωμάτων είναι προστατευμένος για την υπόλοιπη ζωή του, με εξαίρεση τους ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους.

Στην εγκυμοσύνη, η τοξοπλάσμωση θεωρείται επικίνδυνη για το έμβρυο, μόνον όταν υπάρξει ενεργός πρωτολοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης ή 2-3 μήνες πριν τη σύλληψη, όπου πλέον χρησιμοποιούμε τον όρο συγγενείς τοξοπλάσμωση.

Η πιθανότητα μετάδοσης στο έμβρυο και παράλληλα η πιθανότητα το προσβεβλημένο έμβρυο να νοσεί, είναι άμεσα εξαρτώμενη από την ηλικία κύησης στην οποία μολύνθηκε η μητέρα.

Τοξοπλάσμωση στην κύηση

Σε ένα σηµαντικό ποσοστό τα νεογέννητα µε ενδοµήτρια λοίµωξη από τοξόπλασµα είναι ασυµπτωµατικά, αλλά τα περισσότερα από αυτά θα εκδηλώσουν αργότερα µόνιµες βλάβες από τα µάτια ή το ΚΝΣ. Οι κλινικές µορφές εκδηλώνονται µε:

Αποβολή
Ενδομήτριο θάνατο

Εικόνα γενικευµένης νόσου µε εξανθήµατα (πορφυρικά και “blueberry muffin”), ηπατοσπληνοµεγαλία, ίκτερο, αναιµία, θροµβοπενία.

Προσβολή του ΚΝΣ (υδροκεφαλία ή µικροκεφαλία, σπασµοί, αυξηµένη τάση της µεγάλης πηγής και ενδοκρανιακές επασβεστώσεις), που είναι ιδιαίτερα συχνή και µπορεί να αποτελεί και τη µοναδική εκδήλωση της νόσου κατά τη γέννηση.

Οφθαλµική προσβολή (χοριοαµφιβληστροειδίτιδα, καταρράκτη, µικροφθαλµία).

Καθυστερηµένες εκδηλώσεις µπορεί να εµφανιστούν ακόµη και στις ασυµπτωµατικές περιπτώσεις. Συχνότερες είναι οι συνέπειες της χοριοαµφιβληστροειδίτιδας (νυσταγµός, στραβισµός, τύφλωση) και της προσβολής του ΚΝΣ (υδροκέφαλος, σπασµοί κ.λ.π.), νευρογενής βαρηκοΐα.

Εάν υποθετικά μία μητέρα μολυνθεί από τοξόπλασμα για πρώτη φορά στην κύηση, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το έμβρυο θα μολυνθεί.
Σε γενικές γραμμές, μόνον 4/10  έμβρυα θα μολυνθούν. Τα περισσότερα έμβρυα που γεννιούνται με τοξοπλάσωση είναι ασυμπτωματικά κατά τη γέννηση αλλά είναι πιθανόν να αναπτύξουν συμπτώματα, αργότερα στην παιδική ή εφηβική ηλικία.

Διάγνωση τοξοπλάσμωσης

Η διάγνωση γίνεται με μία απλή αιμοληψία της μητέρας. Η εξέταση αίματος ανιχνεύει αντισώματα τοξοπλάσματος, τα οποία φυσιολογικά παράγονται από το σώμα για να καταπολεμήσουν τη λοίμωξη.

Ανάλογα με τον τύπο των αντισωμάτων που ανιχνεύονται και ανάλογα με το εάν τα επίπεδα τους αυξάνονται, παραμένουν σταθερά ή είναι πτωτικά, μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος εμφάνισης της λοίμωξης (πρόσφατη ή παλαιά λοίμωξη).

Τι εξετάζουμε

IgG αντισώματα – θετικά σε παλαιά λοίμωξη
IgM αντισώματα – θετικά σε πρόσφατη λοίμωξη
Avidity test – ειδικό τεστ το οποίο προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια το χρόνο λοίμωξης

Τι σημαίνει ένα αρνητικό τεστ

Ένα αρνητικό τεστ σημαίνει ότι η ασθενής δεν είχε ποτέ στη ζωή της λοίμωξη από τοξόπλασμα και ως εκ τούτου δεν έχει ανοσία και θα πρέπει να πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις πριν τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της κύησης.

Τι σημαίνει ένα θετικό τεστ
Σημαίνει ότι η ασθενής κάποια στιγμή στη ζωή της είχε λοίμωξη από τοξόπλασμα και ως εκ τούτου έχει ανοσία στο παράσιτο.
Περίπου μια στις τρεις έγκυες γυναίκες ανιχνεύονται θετικές.
Δεδομένου ότι τα τεστ αυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα, ένα μικρό ποσοστό θα βρεθεί  ψευδώς θετικό.
Σε κάθε περίπτωση θετικού τεστ στην κύηση, δηλαδή θετικά IgM αντισώματα,
θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος με την δοκιμασία avidity, μια πιο ειδικευμένη εξέταση αίματος η οποία θα προσδιορίσει το κατά πόσον πρόκειται πραγματικά για πρόσφατη λοίμωξη.

Πρόσφατη λοίμωξη

Πριν τη σύλληψη

Λοίμωξη 2-3 μήνες πριν τη σύλληψη συνοδεύεται από ποσοστό 1% μετάδοσης στο έμβρυο, αλλά εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αποβολής εάν το έμβρυο μολυνθεί.

Στο πρώτο τρίμηνο

Πρωτολοίμωξη της εγκύου στην περίοδο αυτή συνοδεύεται από 15% πιθανότητα μετάδοσης στο έμβρυο.
Τα έμβρυα που προσβάλλονται στην περίοδο αυτή έχουνε υψηλή πιθανότητα αποβολής ή ανάπτυξης σοβαρών συμπτωμάτων, όπως υδροκεφαλία, εγκεφαλικές αποτιτανώσεις και αμφιβληστροειδοπάθειας.

Στο δεύτερο τρίμηνο

Λοίμωξη της εγκύου στην περίοδο αυτή συνοδεύεται από ποσοστό 25% μετάδοσης στο έμβρυο.
Λοίμωξη  στην περίοδο αυτή σπάνια θα προκαλέσει αποβολή, αλλά τα προσβεβλημένα έμβρυα παραμένουν σε κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ανωμαλιών.

Στο τρίτο τρίμηνο

Ο κίνδυνος μετάδοσης στην περίοδο αυτή αυξάνει και είναι περίπου 65%.
Η πλειονότητα των προσβεβλημένων εμβρύων θα είναι υγιή στη γέννηση αλλά αρκετά από αυτά μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα αργότερα στη ζωή τους με συνηθέστερες τις οφθαλμικές βλάβες.

Συμπερασματικά, η πιθανότητα μετάδοσης είναι αντιστρόφως ανάλογη της πιθανότητας το έμβρυο να νοσήσει.
Κοινώς, νωρίς στην κύηση λιγότερα έμβρυα θα προσβληθούν αλλά με μεγαλύτερο ποσοστό να νοσήσουν, ενώ αντίστροφα σε πρωτολοίμωξη αργότερα στην κύηση, περισσότερα θα προσβληθούν και λιγότερα θα νοσήσουν.

Εξετάσεις για τοξοπλάσμωση

Εξέταση ρουτίνας της εγκύου για αντισώματα IgG & IgM
Θετικά IgG – παλαιά λοίμωξη και ανοσία της εγκύου
Θετικά  IgM – πρόσφατη λοίμωξη
Σε θετικά  IgM – συνιστάται avidity test για να εξακριβωθεί κατά πόσον όντως πρόκειται για πρόσφατη λοίμωξη και δεν είναι ψευδώς θετικά τα IgM αντισώματα.
high avidity – παλαιά λοίμωξη
low avidity – επιβεβαιώνει πρόσφατη λοίμωξη

Εάν low avidity, συνιστάται αμνιοπαρακέντηση για ανίχνευση του ιού στο αμνιακό υγρό μετά την 21η εβδομάδα.
Να σημειωθεί ότι από το αποτέλεσμα της αμνιοπαρακέντησης αξιολογείται το αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι το έμβρυο έχει προσβληθεί από τον ιό, χωρίς να μπορεί να πει το κατά πόσον το προσβεβλημένο έμβρυο όμως νοσεί  (τα υπερηχογραφικά ευρήματα υποδηλώνουν το κατά πόσον το προσβεβλημένο έμβρυο νοσεί).

Θεραπεία

Σπυραμυκίνη

Το συγκεκριμένο αντιβιοτικό δίνεται προληπτικά σε εγκύους που βρέθηκαν θετικές σε πρόσφατη λοίμωξη και σκοπός αυτού είναι να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης στο έμβρυο.
Η χρησιμότητα  του είναι μόνον κατά της μείωσης της πιθανότητας μετάδοσης και όχι για θεραπεία του εμβρύου.
Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναστρέψει πιθανή βλάβη του εμβρύου.

Πυριμεθαμίνη & Σουλφοναμίδη

Ο συνδυασμός των δύο αυτών αντιβιοτικών, χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου αποδειγμένα υπάρχει λοίμωξη του εμβρύου με σκοπό να περιορίσουν τις πιθανές βλάβες αυτού.

Θεραπευτικό σχήµα συγγενούς τοξοπλάσµωσης

Ι. Συµπτωµατική νόσος : Ια. Για τους πρώτους 6 µήνες ζωής πυριµεθαµίνη µαζί µε σουλφαδιαζίνη και φυλινικό οξύ. Ιβ. Για το δεύτερο 6µηνο ζωής : σπειραµυκίνη για 4 εβδοµάδες, που εναλλάσσεται µε πυριµεθαµίνη + σουλφαδιαζίνη + φυλινικό οξύ για άλλες 4 εβδοµάδες, µέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου ζωής.

ΙΙ. Ασυµπτωµατική νόσος : πυριµεθαµίνη + σουλφαδιαζίνη + φυλινικό οξύ για 6 εβδοµάδες που εναλλάσσεται µε σπειραµυκίνη για άλλες 6 εβδοµάδες, µέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου ζωής.

Πρόληψη.

Προληπτικά, συνιστάται στην έγκυο η αποφυγή των εστιών µόλυνσης (γάτες) και της κατανάλωσης µη καλά ψηµένου κρέατος. Η νόσος στην έγκυο αντιµετωπίζεται µε χορήγηση σπειραµυκίνης πριν τη 16η εβδοµάδα της κύησης και µε συνδυασµό σπειραµυκίνης µε πυριµεθαµίνη µετά τη 16η εβδοµάδα και εφ΄ όσον υπάρχει υποψία προσβολής του κυήµατος. Η χορήγηση πυριµεθαµίνης αντενδείκνυται πριν τη 16η εβδοµάδα κύησης, γιατί είναι δυνητικά τερατογόνος. Πρόσφατα προτάθηκε εναλλακτικά η χορήγηση κοτριµοξαζόλης, αλλά δεν υπάρχουν ακόµη αρκετές µελέτες για την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητά της.

 

 

 

 

448 Comments

 1. Pingback:buy deltasone 10 mg online uk

 2. Pingback:ivermectin capsule

 3. Pingback:stromectol 6 mg cost

 4. Pingback:soolantra 6 for ascariasis infection

 5. Pingback:humans antimalaria hydroxychloroquinne

 6. Pingback:ivermectin kills cancer

 7. Pingback:ivermectin for heartworm prevention

 8. Pingback:stromectol 6

 9. Pingback:stromectol in

 10. Pingback:ivermectin cancer dose human

 11. Pingback:ivermectin for rosacea reviews

 12. I do consider all of the ideas you have offered in your
  post. They are very convincing and can certainly work.
  Still, the posts are too quick for beginners. Could you
  please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 13. Pingback:stromectol manufacturer

 14. Pingback:stromectol usa

 15. Pingback:levitra viagra cialis

 16. Pingback:drugstore viagra

 17. Pingback:albuterol dosage for baby

 18. Pingback:over the counter erectile dysfunction pills

 19. Pingback:hydroxychloroquine for sale online

 20. Pingback:can i buy viagra over the counter in south africa

 21. Pingback:stromectol sulfate 12 mg for sale

 22. Pingback:generic tadalafil 20 mg price

 23. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 24. Pingback:meritkiing

 25. Pingback:elexusbet

 26. Pingback:Eurocasino

 27. Pingback:madridbet

 28. Pingback:meritroyalbet

 29. Pingback:eurocasino

 30. Pingback:eurocasino

 31. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 32. Pingback:meritroyalbet

 33. Pingback:Anonymous

 34. Pingback:Anonymous

 35. Pingback:Anonymous

 36. I am also writing to let you know of the extraordinary experience my wife’s child developed browsing your web page. She discovered numerous details, including what it’s like to have an ideal giving character to let most people completely fully grasp various complex issues. You actually surpassed readers’ desires. Thank you for supplying the warm and friendly, trusted, explanatory and easy tips on that topic to Ethel.

 37. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 38. It’s really a great and useful piece of info. I am glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 39. Denniscizew

  Букмекерские конторы Букмекерская контора Париматч одной из первых появилась на просторах постсоветского пространства и сразу завоевала многочисленных своих поклонников Бесплатной ставкой за регистрацию не ограничивалась щедрость Лиги Ставок по отношению к новым игрокам. БК также предоставляла бесплатную ставку в зависимости от размера первой интерактивной ставки: Безрисковая ставка – это почти тот же фрибет. Ведь игрок не рискует основным балансом. В случае проигрыша букмекер возвращает ему сумму ставки. В случае выигрыша средства поступают на основной баланс. Однако бывают случаи, что выигранные средства переходят на бонусный баланс и требуют отыгрыша. На нашем сайте есть специальный раздел, в котором вы можете найти абсолютно все бонусы легальных БК России. Все они, для вашего удобства, разделены на несколько типов — без депозита, фрибеты, кэшбэк, повышенные коэффициенты, страховка, кэш-бонус, приз и эксклюзив. https://oscar-wiki.win/index.php/Против_букмекеров_прогнозы Существуют правила, единые для всех. Как для самих клиентов, так и для модераторов букмекерской конторы Олимп. Справедливость – один из важнейших факторов в работе. Winline букмекерская контора: обзор условий для ставок Есть только один способ скачать официальное приложение букмекерской конторы «Олимп» на Андроид – открыть сайт со смартфона и запустить установку. В каталоге Play Market приложение не найти, потому что Google запрещает букмекерам размещать в нем свои программные продукты. Search for:. Здесь отсутствуют ошибки и сбои, ставки у пользователей рассчитываются быстро и точно. Скачать приложение LineBet на Андроид. Все пари, доступные в БК Олимп, находятся в разделах «Линия» и «Лайв-ставки». Роспись букмекерской конторы включает более 1 000 событий в разных видах спорта. Весь функционал спортивных пари с мобильным приложением

 40. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 41. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i’m glad to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I so much undoubtedly will make certain to don’t disregard this site and give it a look regularly.

 42. AustinSmutT

  As you can see, depositing with Boku is quite straightforward for online casino sites in the UK. Play with ease and the sum you deposited will appear on the monthly bill at the end of the month. Please mind that in case you are using prepaid services, you will have to deposit the funds to your mobile first, and then proceed with casino payment. Most gamblers use Boku to make online payments while playing online games. Boku payment service has built the reputation of facilitating fast, instant and secure deposits in online casinos. Several Boku casinos have embraced the new technology of mobile payments because of the benefits that consumers enjoy. Since it was developed, the payment service has been ranked as the best payment avenue for play casino sites in the UK. Keep reading to know more about this innovative payment method; we’ll explain how Boku works, we’ll tell you everything you need to know before you opt for this way to fund your online casino accounts and we’ll give you a quick review of how to select the best online casino that accepts Boku. https://blackgirlhealing.org/community/profile/terrenceashe507/ Play at March’s newest online casinos, all offering hefty bonuses, amazing game variety and safe banking methods. We make it easy to find and compare new casinos so you can play at the best one for you. To get playing straight away, pick a shortlisted casino below. Play at the best real money gambling sites in Canada for a great online casino experience. Try over 1,000 games and receive exciting welcome bonuses at our favourite safe and trusted sites! All top online casinos will offer you bonuses of some kind, to help you win real money without as much risk. Below are the most popular casino bonuses you’ll find: At gambling.com, we always test out every new online casino ourselves. We open our own accounts, make deposits and play games to make sure the casino deserves your business. We have tight criteria when reviewing new online casinos. Here’s what we look for.

Comments are closed.