Κατάψυξη ωαρίων

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΑΡΙΩΝ-ΠΑΓΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η ιδανική ηλικία για τεκνοποίηση είναι μεταξύ των 20 και των 35 ετών, για μαιευτική, καθώς και για λόγους αναπαραγωγικής υγείας.

Κοινωνικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έχουν οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό γυναικών να αναβάλουν τις προσπάθειες για τεκνοποίηση μέχρι και μετά τα 30 έτη τους.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Τι είναι η υπογονιμότητα;

Υπογονιμότητα ορίζεται η μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά από 1 χρόνο τακτικών σεξουαλικών επαφών χωρίς τη χρήση προφυλάξεων. Μπορεί να προκληθεί από έναν αριθμό παραγόντων. Άνδρες και γυναίκες συμβάλουν στην υπογονιμότητα.

Ποιες θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες ;

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από την αιτία της υπογονιμότητας.

Οικογενειακός Προγραμματισμός

Οικογενειακός Προγραμματισμός

Στόχος είναι η αναγνώριση της ιδανικής στιγμής κατά την οποία υπάρχουν οι περισσότερες πιθανότητες για μια γυναίκα να μείνει έγκυος και πότε αυτή συμβαίνει στη διάρκεια ενός έμμηνου κύκλου.Γνωρίζοντας αυτή τη στιγμή θα αποφασίσετε αν χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο αντισύλληψης ή αν θα έχετε ελεύθερες σεξουαλικές επαφές με στόχο την εγκυμοσύνη

Τι είναι ο εμμηνορρυσιακός κύκλος;

Διερεύνηση υπογονιμότητας

Γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης της αιτία της υπογονιμότητας. Αν βρεθεί η αιτία, η θεραπεία μπορεί να είναι δυνατή. Συχνά μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία, ακόμα και αν δεν βρεθεί αιτία.

Πότε θα πρέπει να γίνεται η διερεύνηση της υπογονιμότητας;

Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της υπογονιμότητας εάν κάποιο από τα παρακάτω ισχύει σε εσάς:

Δεν έχετε μείνει έγκυος μετά από 1 χρόνο τακτικών σεξουαλικών επαφών χωρίς τη χρήση προφύλαξης.