Υστεροσκόπηση

Τι είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τη θεραπεία των προβλημάτων της μήτρας. Το υστεροσκόπιο είναι ένα λεπτό, φωτιζόμενο τηλεσκόπιο. Εισάγεται μέσω του κόλπου στη μήτρα σας. Το υστεροσκόπιο μεταδίδει την εικόνα της μήτρας σας σε μια οθόνη. Άλλα χειρουργικά εργαλεία μπορούν να   χρησιμοποιηθούν μαζί με το υστεροσκόπιο για θεραπεία.

Υστεροσαλπιγγογραφία

Τι είναι η υστεροσαλπιγγογραφία (HSG);

Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) είναι μια μέθοδος απεικόνισης του εσωτερικού της μήτρας και των σαλπίγγων. Συχνά χρησιμοποιείται για να δούμε αν οι σάλπιγγες είναι αποκλεισμένες πλήρως ή εν μέρει. Επίσης, μπορεί να δείξει αν το εσωτερικό της μήτρας είναι ένα κανονικού μεγέθους και σχήματος. Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε στειρότητα και σε άλλα μαιευτικά προβλήματα.

Υστερεκτομή

Τι είναι η υστερεκτομή;

Υστερεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της μήτρας. Είναι ένα πολύ κοινό είδος χειρουργικής επέμβασης για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Αφαίρεση της μήτρα σας σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να μείνει έγκυος.

Γιατί γίνεται υστερεκτομή;

Υστερεκτομή χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών προβλημάτων υγείας των γυναικών.

Λαπαροσκόπηση

Τι είναι η λαπαροσκόπηση;

Η λαπαροσκόπηση είναι είδος εγχείρησης. Σε «ανοιχτή» χειρουργική επέμβαση, γίνεται μία τομή στο δέρμα.

Η λαπαροσκόπηση είναι ένας τρόπος για να γίνει χειρουργική επέμβαση με τη χρήση μικρών τομών (συνήθως όχι περισσότερο από ένα εκατοστό).

H λαπαροσκοπική χειρουργική ονομάζεται επίσης και «ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση.”

Κολποσκόπηση

Τι είναι η κολποσκόπηση;

Η κολποσκόπηση είναι ένας τρόπος εξέτασης του κόλπου και του τράχηλου της μήτρας μέσω μιας ειδικής συσκευής που ονομάζεται κολποσκόπιο. Υπό άμεση όραση και με τη χρήση ειδικών μέσων (διάλυμα οξικού οξέως-ξυδιού και Lugol) εξετάζονται περιοχές του κόλπου και του τραχήλου που είναι αδύνατον να εξεταστούν με γυμνό μάτι.

Διαστολή κι απόξεση

Τι είναι η διαστολή και απόξεση (D & C);

D & C είναι μία χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ανοίγεται ο τράχηλος (διαστολή) και ένα λεπτό εργαλείο εισάγεται εντός της μήτρας. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ιστού από το εσωτερικό της μήτρας (απόξεση).

Γιατί γίνεται;

D &