Thin Prep PAP Test

THIN PREP PAP TEST

Είναι η πιο ολοκληρωμένη εξέταση κατά Παπανικολάου που μπορείτε να κάνετε
Το ThinPrep Pap Test είναι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο , πιο ολοκληρωμένο , πιο ακριβές από ένα συμβατικό «Παπανικολάου»
Το ThinPrep Pap Test έδειξε το δρόμο για τη βελτίωση της ακρίβειας του τεστ Παπανικολάου. Η εισαγωγή του τεστ Παπανικολάου ThinPrep το 1996 συνέβαλε σε αύξηση κατά 28% στη διάγνωση των πρώιμων σταδίων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το ThinPrep Pap Test είναι το μοναδικό τεστ Παπανικολάου που είναι εγκεκριμένο από τον FDA (Food and Drug Association των ΗΠΑ) ως “σημαντικά πιο αποτελεσματικό” στην ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων των τραχηλικών κυττάρων. Είναι επίσης εγκεκριμένο από τον FDA για την ανίχνευση του ιού HPV, των χλαμύδιων ,της γονόρροιας και της τριχομονάδας όλων μέσω του ίδιου δείγματος, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να υποβληθούν οι γυναίκες σε πολλαπλές συλλογές δειγμάτων.
Με το ThinPrep Pap Test, το δείγμα ξεπλένεται σε ένα φιαλίδιο υγρού και στη συνέχεια αποστέλλεται σε ένα εργαστήριο. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τίθεται σε μια διαφάνεια, και η πλάκα βάφεται με ειδική χρωστική ουσία που κάνει τα κύτταρα πιο ορατά .Το τεστ Παπανικολάου με βάση την υγρή κυτταρολογία είναι πολύ πιο ακριβές από ό, τι τα συμβατικά τεστ Παπανικολάου, και χρησιμοποιείται κατά περίπου 90% στις ΗΠΑ σήμερα.

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

 

Thin Prep για τις νεαρές σεξουαλικά ενεργές γυναίκες
Κλινικές Πληροφορίες

Η πλειοψηφία (> 99%) των τραχηλικών επιθηλιακών νεοπλασμάτων είναι αποτέλεσμα προσβολής από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).Λοίμωξη από τύπο ιού HPV υψηλού κινδύνου (HR-HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, και 68), μπορεί να οδηγήσει τόσο σε χαμηλού βαθμού πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (LSIL ) όσο και σε υψηλού βαθμού πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές βλάβες (HSIL), καθώς και σε διηθητικά καρκινώματα.

 

Ασθενείς με αρνητική κυτταρολογική εξέταση και αρνητική εξέταση για HPV έχει αποδειχθεί ότι είναι σε εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο για τραχηλική νεοπλασία.

Η παρουσία των τύπων HR-HPV στα δείγματα κυττάρων του τραχήλου της μήτρας προσδιορίζει μια υποομάδα ασθενών με μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μια υψηλού βαθμού αλλοίωση του πλακώδους επιθηλίου του τραχήλου.

Επίμονη μόλυνση με HPV είναι η κύρια αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και της προκαρκινικής μορφής τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας , (CIN). (1-3) Η παρουσία του HPV έχει εμπλακεί σε> 99% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας σε όλο τον κόσμο.

 

Ο ιός HPV είναι ένα μικρός, χωρίς περίβλημα, ιός δίκλωνου DNA, με ένα γονιδίωμα περίπου 8.000 νουκλεοτιδίων. Υπάρχουν πάνω από 118 διαφορετικοί τύποι του HPV και περίπου 40 διαφορετικοί HPVs που μπορεί να μολύνουν τον βλεννογόνο του ανθρώπινου αναπαραγωγικού συστήματος συμπεριλαμβανομένου και του ορθού.

 

Ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι 14 από τους εν λόγω τύπους (τύποι HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, και 68) θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη του τραχήλου της μήτρας καρκίνο και των προκαρκινικών βλαβών του.

 

Επιπλέον, οι τύποι HPV 16 και 18 έχουν θεωρηθεί ως οι γονότυποι που σχετίζονται πιο στενά με την εξέλιξη σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.Ο τύπος HPV-16 είναι ο πλέον καρκινογόνος και συνδέεται με περίπου 60% όλων των καρκίνων του τραχήλου, ενώ ο HPV-18 αντιπροσωπεύει περίπου 10% έως 15% των καρκίνων του τραχήλου.

Αν και επίμονη λοίμωξη με HPV HR-είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου και των προδρόμων αλλοιώσεών του, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των λοιμώξεων θα προχωρήσουν σε αυτές τις καταστάσεις ασθένειας.

 

Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις από τον HPV είναι εξαιρετικά συχνές, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι μέχρι το 75% του συνόλου των γυναικών εκτίθενται στον ιό HPV σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι γυναίκες που έχουν μολυνθεί θα αναπτύξουν μια αποτελεσματική ανοσολογική απόκριση μέσα σε 2 χρόνια χωρίς μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία. Μία λοίμωξη με οποιοδήποτε τύπο του HPV μπορεί να προκαλέσει βλάβη CIN αν και αυτή επίσης συνήθως υποχωρεί μετά την εξάλειψη της λοίμωξης από HPV.

Στις ανεπτυγμένες χώρες με καρκίνο του τραχήλου προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, και κυρίως το τεστ Παπανικολάου έχει χρησιμοποιηθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 ως το κύριο εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση πρόδρομων μορφών αλλοιώσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε αυτές τις χώρες έχουν μειωθεί δραματικά , το τεστ Παπανικολάου και η επακόλουθη μέθοδος κυτταρολογικής εξέτασης με βάση την υγρή κυτταρολογία ( Thin Prep ) απαιτούν προσεκτική ερμηνεία από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό .Παρερμηνεία μπορεί να συμβεί. Κυτταρολογικές ανωμαλίες οφείλονται κατά κύριο λόγο σε μόλυνση με HPV. Ωστόσο, διάφορες φλεγμονώδεις καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα .Η διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εξετάσεις, κολποσκόπηση, βιοψία.

 

Μια ιστολογικά επιβεβαιωμένη υψηλού βαθμού βλάβη πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου.

Προσοχή

Το τεστ Παπανικολάου είναι μια διαγνωστική εξέταση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με εγγενή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ένα αρνητικό για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) τεστ Παπανικολάου δεν αποκλείει την παρουσία του καρκινώματος ή ενδοεπιθηλιακή βλάβη. Τα ψευδώς αρνητικά ποσοστά του Παπ τεστ κυμαίνονται μεταξύ 15% έως 30%.

Για κάθε είδους απορία μιλήστε με τον ιατρό σας